Kom je spelen?

We hebben op maandag en donderdagochtend plek voor nieuwe vriendjes bij Noukies!

Kom je spelen?

We hebben op maandag en donderdagochtend plek voor nieuwe vriendjes bij Noukies!

Huisregels

Omdat er bij Noukies Kinderopvang meerdere kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen, zijn er voor de duidelijkheid een aantal bindende regels over praktische zaken opgesteld. Deze regels wijken enigszins af van de richtlijnen die het gastouderbureau in haar overeenkomst adviseert.

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 7.00-18.30 uur. Openingstijden zijn in overleg uit te breiden.

Op feestdagen gesloten.

Vaste opvang

Hiervoor worden vaste dagen en tijden gereserveerd. Voor vaste opvang geldt een minimum van 7 uur per week en dit wordt ook minimaal berekend.

Flexibele opvang

Dit houdt in dat er geen vaste dagen en/of vaste tijden worden gereserveerd. Voor flexibele opvang geldt een minimum van 3,5 uur per gereserveerd dagdeel en dit wordt ook minimaal berekend. Ik stel het op prijs om het rooster uiterlijk 1 maand van tevoren te ontvangen.

Tarieven

Mijn uurtarief bedraagt € 5,45 per kind. Onder dit tarief vallen de volgende dingen: fruit, lunch, eventueel avondeten, tussendoortjes, drinken, billendoekjes en zonnebrandcrème (factor 50). Heeft uw kind allergieën of een dieet, dan maken we onderling andere afspraken. Het gastouderbureau hanteert hiernaast nog haar eigen bureaukosten.

Jaarlijkse ouderbijdrage

Omdat we bij Noukies graag dingen ondernemen en lekker willen knutselen, maar u niet telkens willen lastigvallen met extra kosten, hanteer ik een eenmalige ouderbijdrage van € 20,- per kind per jaar. Hiervoor ontvangt u van mij een factuur via de mail.

Vakanties en vrije dagen

Bij vakanties en vrije dagen van u als ouder, worden de contracturen (zie bijlage) 100% berekend. Als ik vakantie of een vrije dag heb, dan worden deze uren niet berekend. Op nationale feestdagen (nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag), tijdens de kerstvakantie, 1 week in de meivakantie (als de meivakantie uit 2 weken bestaat) en 4 weken in de zomervakantie is Noukies gesloten en worden er ook geen uren berekend. Ik stel het op prijs om uw vakantie(s) tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk te ontvangen, middels het aanvraagformulier vakantie en/of vrije dag. Ik zal dit op mijn beurt ook doen.

 

Wijzigingen en zwangerschapsverlof
 • Incidentele wijzigingen worden toegestaan indien de bezetting dit toelaat.
 • Structurele wijzigingen graag 5 weken van tevoren schriftelijk aanvragen. Ik zal dan kijken of de wijziging in de huidige bezetting past. Wanneer de wijziging een mindering van uren betekend, dient dit eveneens 5 weken van tevoren te worden doorgegeven. Bij het te laat doorgeven worden de afgesproken contracturen nog 4 weken berekend.
 • Tijdens een zwangerschapsverlof ga ik er vanuit dat de opvang gewoon doorloopt voor de afgesproken contracturen. Op die manier blijft u zeker van uw plekje bij Noukies. Wilt u dit niet, dan kunt u de opvang opzeggen. U hebt in dat geval 1 maand opzegtermijn. De opvangplek is dan niet langer voor u gereserveerd.
Ziekte
 • Een kind dat ziek is verdient extra zorg en aandacht, welke in een groep soms moeilijk te bieden is. Ik werk volgens een ziektebeleid. Als uw kind(eren) thuis al niet fit is (zijn), is het van belang dat er altijd eerst overleg plaats vindt, zodat we samen kunnen kijken of uw kind(eren) die dag in de opvang past (passen).
 • Wordt (worden) uw kind(eren) ziek tijdens de opvang, dan zal ik contact met u opnemen om te overleggen over de opvang en het welzijn van uw kind(eren). In de meeste gevallen zal ik u vragen uw kind(eren) op te halen.
 • Bij ziekte loopt de betaling door. Als uw kind(eren) langdurig ziek zijn (langer dan 4 weken), zullen we overleggen. Als ik ziek ben, worden de uren uiteraard niet berekend.
Brengen en ophalen
 • Omdat ik mijn eigen kinderen naar school moet brengen, ben ik tussen 7.45u en 8.30u niet thuis. U kunt uw kind(eren) voor die tijd of daarna brengen. Ook is het niet mogelijk uw kind(eren) te brengen of te halen tussen 11.45u en 12.45u. Dan lunchen wij.
 • Mocht het voorkomen dat het u niet lukt om uw kind(eren) op de afgesproken tijd op te halen, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
 • Indien uw kind(eren) door iemand anders opgehaald wordt (worden), dit van tevoren even laten weten. Indien het niet van tevoren doorgegeven is, wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind(eren) meegegeven wordt (worden).
 • De uren worden berekend tot het moment dat u met uw kind(eren) de opvang verlaat.
Hygiëne en veiligheid
 • Vanuit hygiënisch oogpunt wordt het op prijs gesteld dat er niet met vuile of natte schoenen in de opvang gelopen wordt tijdens de breng- en haalmomenten. Omdat kinderen dit zelf nog niet kunnen inschatten, kunt u hen de schoenen en jas in de hal uitdoen. Op deze manier blijft de vloer schoon en kan er naar hartenlust gespeeld en gekropen worden. Als u uw kind(eren) komt halen, stel ik het op prijs dat u uw vuile/ natte schoenen uit doet of schoenhoesjes aan doet.
 • Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats, waarbij er gelet wordt op de veiligheid in en om de opvanglocatie. Deze risico-inventarisatie is op Noukies aanwezig om in te zien.
Medicatie en allergieën
 • Mocht uw kind tijdens de opvang medicatie nodig hebben, dan dient u dit vooraf met mij te overleggen. Ik zal u dan vragen om het toestemmingsformulier medicatie in te vullen. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het toedienen van de medicatie.
 • Als er voor allergieën bepaalde hulpmiddelen nodig zijn, bent u hier als ouder zijnde zelf verantwoordelijk voor.
Contact met ouders/verzorgers
 • Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) een korte overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind(eren) te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het vrij even te bellen, sms’en of te appen om te vragen hoe het met uw kind(eren) gaat.
 • Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats, in samenwerking met het gastouderbureau. Ik stel het erg op prijs dat u ook hierbij aanwezig bent, het gaat tenslotte over het welbevinden van uw kind.
Bereikbaarheid

Noukies is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 6.30u tot 20.00u. Buiten deze tijden om, op vrije dagen en in vakanties kunt u mij bereiken via de mail, noukieskinderopvang@gmail.com.

Wat moet u meenemen naar de opvang?
 • Reserve kleding, zowel boven- als onderkleding (ook sokken)
 • Luiers
 • Flesvoeding + fles en potjes voeding (indien van toepassing)
 • Speen/knuffel
 • Slaapzak
 • Speciale voeding bij bijv. allergieën
 • Slofjes
 • Laarsjes en regenkleding
 • Oppasboekje/ schriftje, in overleg met u als ouder.
Meegebracht speelgoed

U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind(eren), dit is echter wel op eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunt u mij daar niet aansprakelijk voor stellen. Ik kan niet garanderen dat er niet door andere kinderen mee gespeeld wordt. Uiteraard doe ik wel mijn best om voor meegebrachte spullen zorg te dragen.

Verzekeringen
 • Zowel de vraagouder als de gastouder hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking afgesloten. Voor mij als gastouder geldt bovendien dat deze is aangevuld met een dekking voor het uitvoeren van activiteiten als gastouder. Ook heb ik als gastouder een inzittendenverzekering.
 • Schade dat door een gastkind wordt veroorzaakt, terwijl ik als gastouder duidelijke voorzorgsmaatregelen heb genomen, komt voor rekening van de ouder. U blijft als ouder (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor uw eigen kind.
Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in de huisregels, worden per situatie beoordeeld. Er zal alles aan gedaan worden om een passende oplossing voor alle partijen te vinden. Indien dit niet lukt, zal het gastouderbureau om advies gevraagd worden.

Tot slot

Ik hoop uw kind(eren) een opvangplek te bieden waar hij/zij (zij) zich thuis voelt (voelen). En samen met alle kinderen heerlijk kan (kunnen) spelen en plezier kan (kunnen) maken.